Bohemian DAO - dlouhodobá vize

Ahoj, vzhledem k aktuálnímu stavu Bohemian DAO si myslím že by bylo dobré aby jsme se jakožto komunita shodly jak by mělo Bohemian DAO vypadat a jaké jsou naše cíle, pomůže nám to v dlouhodobém horizontu efektivně kooperovat.

Celá změna by mělo probíhat progresivně a postupně, každá zásadní změna by měla být jednotlivě projednána minimálně v horizontu týdne, ideálně až měsíce, samotné zásadní změny by se měli také jednotlivě odhlasovat, což nám pomůže filtrovat i částečně škodlivé komponenty.

Aktuální stav:
V aktuální podobě je Bohemian DAO vysoce autonomní ( všechny změny procházejí přes onchain hlasování kterého se můžou účastnit všichni členové ) a i celkem dobře decentralizované, to jsou věci které by jsme se měli snažit zachovat.

Aktuální problémy/co je dobré zlepšit:
Uživatelský potenciál ( Gnosis chain není úplně přístupný )
Náročný threasury managment
Malá aktivita

Vytvoření dlouhodobé vize:
V tomto případě jde pouze o můj návrh do jaké podoby by jsme se měli snažit DAO dostat tak aby bylo robustní, atraktivní, mělo větší aktivitu a mohlo začít fungovat tak jak bylo zamýšleno ( podpora primárně neziskových projektů zaměřených na Ethereum )

Chain: Arbitrum ( případně jiná L2 která bude dostatečně otevřená uživatelům )

Hlasování: Namísto toho aby celá komunita hlasovala o všem, její primární zaměření by mělo být “utrácení” ETH z pokladny a tvoření security oraclu nad pokladnou

Pokladna: Dlouhodobě by měla být část/většina prostředků převedena na řešení jako je například subDAO nebo trustless custody jako je například dHedge ( postavený na Gnosis Safe )
To nám umožní výrazně zlepšit cashflow a snížit rizika při případných operacích jako je například používání LSTs ( rETH, stETH,… ) nebo případné půjčky atd.

Non-rage quit peněženky: Vzhledem k alespoň aktuální fázi Bohemian DAO, nemáme dostatek prostředků na financování větších záležitostí, tyto peněženky by měli v rámci DAO vytvořit otevřené donate prostředí pro financování konkrétních návrhů bez toho aniž by člověk který přispěje musel být členem DAO
( tento návrh je inspirován Monero Community Crowdfunding System )

Je dost možné že každý máme jinou vizi toho jakým směrem by se mělo Bohemian DAO ubírat, proto budu rád pokuď otevřeme diskuzi