Bohemian DAO - správa pokladny

V tomto příspěvku bych rád rozebral možnosti správy Bohemian DAO pokladny a to především dHedge vs Multisig ( spravovaný malým počtem aktivních členů )

Abstrakt:
Bohemian DAO považuji za velice dobře strukturované DAO s velkou míro bezpečnosti díky možnosti okamžitého ragequitu který v kombinaci s execution period dává členům možnost v případě útoku na DAO skrze hlasování organizaci kdykoliv a s okamžitou platností opustit i se svým podílem.

dHedge:
Platforma postavená na Gnosis Safe, umožňuje vytvoření vaultu s omezenými pravomocemi ( swapy předem daných tokenů, poskytování likvidity na vybraných směnárnách, používání konkrétních kontraktů ), vše co není povoleno je pro správce vaultu zakázáno, jedná se o možnost velice trust-less správy kapitálu okamžitým způsobem bez čekání na procházení proposalů k jednotlivým akcím.
Při vkladu do vaultu obdrží vkladatel LP tokeny které mu kdykoliv dávají pravomoc své prostředky vybrat podobně jako v případě ragequitu.

Výhody:

  • Ragequit kompatibilní ( při ragequitu z DAO člen obdrží LP tokeny které potom může uplatnit v dHedge kontraktu )
  • Trust in contract - prostředky jsou díky předem nastaveným pravidlům velice dobře chráněny
  • Správce může provádět okamžité akce jako je například snížení dluhu v půjče a tím snížení rizika likvidace

Nevýhody:

  • Nízká flexibilita, dHedge podporuje jenom malé množství assetů a operací ( což může být z důvodu bezpečnosti i výhoda )
  • Náročné ( ale ne nemožné ) řešení půjček ( dHedge odebírá ze všech pozic část, namísto toho aby odebral konkrétní asset )

Multisig:

Výhody:

  • Vysoká flexibilita ( umožňuje vykonat prakticky jakoukoliv operaci pokuď jí multisig schválí
  • Vysoká/Střední rychlost - závisí na rychlosti konání členů ( vyžaduje podpis daného množství lidí )
  • Jednoduché řešení 99% operací

Nevýhody:

  • Není trustless ( určitý počet lidí může vybrat prostředky )
  • Ragequit nekompatibilní ( Uživatel který odejde z DAO musí o prostředky požádat - nemusí mu být vydány )

Diagram: aktuální stav ( DAO ) vs Multisig vs dHedge

Závěr:
Vzhledem k tomu jak je strukturované DAO spíše se klaním na stranu dHedge z důvodu vysoké bezpečnosti, možnosti rychlých ( i když né tak moc flexibilních ) akcí a zachování ragequit kompatibility.
I tak bych nerad ostatní zahazoval, také se dají použít pro část kapitálu ( třeba najdeme alternativní cestu pro zachování vyšší bezpečnosti při zvýšení flexibility )