Chainlist.org - přidání dalších EVM sítí do Metamask (Arbitrum, Polygon..)

Screenshot 2022-06-21 at 11.20.02

Pokud chcete pracovat i s dalšími EVM sidechainy/layer2 jako je Polygon, Optimism, Arbitrum, Avalanche, Gnosis Chain atp., pak je nutné aby se vaše peněženka dokázala připojit k jejich veřejnému uzlu (neboli “RPC endpointu”). A právě s tím vám pomůže stránka chainlist.org.

To se hodí především pro peněženky typu Metamask, kde jsou přednastavené jen testnety. Pro přidání sítě stačí jenom připojit peněženku a kliknout na tlačítko “Add To Metamask”. (Pozn. některé web3 peněženky jako Rabby už mají většinu sítí integrovaných)

Zdrojový kód včetně seznamu uzlů je open-source na Githubu a spravují ho lidé z DefiLlama (např. @0xngmi).

TIP: Pokud si vybranou síť otevřete, pak se zobrazí seznam všem dostupných RPC endpointů včetně aktuálního stavu a latence, takže si můžete vybrat tu nejrychlejší (viz obrázek níže).