Co je to decentralizovaná autonomní organizace (DAO)?

Decentralizovaná autonomní organizace (DAO) je efektivní a bezpečný způsob spolupráce s podobně smýšlejícími lidmi po celém světě.

Představte si je jako internetový podnik, který je společně vlastněn a řízen svými členy. Má vlastní pokladnu, ke které nemá nikdo oprávnění přistupovat bez souhlasu skupiny. Rozhodování se řídí návrhy a hlasováním, aby měl každý člen organizace možnost vyjádřit svůj názor.

Neexistuje žádný generální ředitel, který by mohl schvalovat výdaje na základě vlastních rozmarů, ani možnost, že by pochybný finanční ředitel manipuloval s účetnictvím. Všechno je otevřené a pravidla týkající se výdajů jsou prostřednictvím kódu DAO vynucena systémem.

Proč potřebujeme DAO?

Založit s někým organizaci, která zahrnuje financování a peníze, vyžaduje velkou důvěru v lidi, se kterými spolupracujete. Je však těžké důvěřovat někomu, s kým jste dosud komunikovali pouze na internetu. U DAO nemusíte věřit nikomu jinému ze skupiny, jen kódu DAO, který je 100% transparentní a ověřitelný kýmkoli.

To otevírá mnoho nových možností globální spolupráce a koordinace.

Jak DAO fungují?

Základem DAO je chytrý kontrakt. Smlouva definuje pravidla organizace a disponuje pokladnou skupiny. Jakmile je kontrakt na platformě Ethereum v provozu, nikdo nemůže pravidla měnit jinak než hlasováním. Pokud se někdo pokusí udělat něco, co není pokryto pravidly a logikou v kódu, selže. A protože je pokladna definována také chytrým kontraktem, znamená to, že nikdo nemůže utratit peníze bez souhlasu skupiny. To znamená, že DAO nepotřebují centrální autoritu. Místo toho skupina rozhoduje kolektivně a platby jsou autorizovány automaticky po schválení hlasy.

To je možné díky tomu, že chytré smlouvy jsou po spuštění na platformě Ethereum odolné proti manipulaci. Kód (pravidla DAO) nelze jen tak upravit, aniž by si toho lidé všimli, protože vše je veřejné.

Text převzat z Ethereum.org.


Zdroj: https://coopahtroopa.mirror.xyz/_EDyn4cs9tDoOxNGZLfKL7JjLo5rGkkEfRa_a-6VEWw


Odkazy