CoW Protocol & Swap - efektivní a bezpečná směnu tokenů

og-meta-cowprotocol

Pokud chcete směnit v Ethereum ekosystému nějaký token za jiný, můžete zvolit klasické cesty:

 1. jít na nějakou konkrétní DEX jako Uniswap nebo Curve
 2. případně využít nějaký DEX agregátor jako 1inch nebo Matcha.

Nebo můžete zvolit …

CoW Swap

CoW Protocol

CoW Protocol jde trošku dál - jde o speciální optimalizovaný protokol, určený ke směně tokenů, který přichází oproti klasickým cestám s dalšími výhodami:

 • Nižší ceny - CoW Protocol porovnává obchody mezi sebou, pokud je to možné, čímž eliminuje zprostředkovatele a šetří vaše peníze. (říkají tomu Coincidence of Wants - CoW!).
 • Nikdy neplatíte více než na nejlevnější alternativě - Není třeba porovnávat ceny na 1inch, Uniswap nebo jiné burze. CoW Protocol je všechny prohledá za vás, takže získáte nejlepší dostupnou cenu.
 • Ochrana před MEV - CoW Protocol je lídrem v oboru ochrany uživatelů před útoky typu frontrunning a sandwich, které obchodníky denně připravují o tisíce dolarů. Dosahuje toho tím, že páruje obchody mezi sebou a využívá dávkové aukce, takže pořadí obchodu se stává irelevantním.
 • Ponechte si přebytek - Pokud se cena po zadání příkazu změní ve váš prospěch, protokol CoW vám poskytne cenu v okamžiku provedení příkazu.
 • Nikdy neplaťte za neúspěšné transakce - CoW Protocol nikdy neúčtuje poplatky za neúspěšné transakce - na rozdíl od téměř všech ostatních DEX nebo agregátorů.
 • Obchodování bez ETH - CoW Protocol si bere své poplatky přímo z prodávaného tokenu, takže můžete ušetřit své drahocenné ETH.
 • Provádění mnoha příkazů najednou - Nikdy nečekejte na dokončení jednoho obchodu, než zadáte další.
 • Neomezené limitní příkazy (limit orders) (NOVINKA! :new: ) - viz. tento příspěvek

Projekt vzešel z iniciativy společnosti Gnosis, který stojí např. za Gnosis Safe. Nyní je projekt koordinován a řízen pomocí CoW DAO. Samotný projekt se snaží být co nejvíce decentralizovaný, můžete si přečíst jejich “cestu k decentralizaci”.

Další informace o tom jak CoW Protocol funguje, můžete najít v dokumentaci: Introduction - CoW Protocol

CoW Swap

CoW Swap je hlavní rozhraní pro CoW protokol, kde můžete obchodovat podobně jednoduše jako na nějaké DEX.

Podporované sítě:

 • Ethereum
 • Gnosis Chain
 • Goerli testnet

CoW Explorer

CoW Explorer je rozhraní pro protokol CoW podobné “Etherscan”. Vzhledem k tomu, že CoW Protocol využívá metatransakce, tedy podepsané (offchain) příkazy, jsou transakce zadané uživateli zcela offline (offchain), a proto nejsou viditelné na blockchainu, dokud nejsou plně provedeny. Z tohoto důvodu existuje průzkumník, který pomáhá uživatelům najít jejich příkazy a jejich detaily a aktuální stav.

Rozhraní je hezky popsáno v dokumentaci: CoW Explorer - CoW Protocol

https://explorer.cow.fi/

Odkazy

1 Like

Aktuální novinka, kterou CoW Protocol zavedl jsou neomezené limitní příkazy (limit orders).

Limitní příkazy (limit order) jsou příkazy k nákupu nebo prodeji tokenů za určitou cenu v určitém časovém horizontu. Pokud dostupná cena dosáhne cílové ceny v daném časovém horizontu, příkaz se provede. Zadání limitního příkazu je jako nastavení pasti na cenu, kterou chcete za svůj obchod získat.

Oproti alternativám, které limit objednávky nyní v DeFi nabízí (Paraswap, Matcha, 1inch), je tu pár výhod:

 • Neomezená správa příkazů → obchodníci mohou spravovat příkazy bez placení poplatků, což znamená, že mohou nastavovat a rušit limitní příkazy, jak chtějí, aniž by platili za gas (jako na jiných burzách).
 • Neomezené zadávání příkazů → obchodníci mohou použít stejný zůstatek k zadání mnoha příkazů najednou, které mohou zůstat aktivní až po dobu jednoho roku; CoW Protocol plní příkazy, jakmile dosáhnou limitních cen, a přestane je plnit, jakmile v peněžence dojdou tokeny (když se tak stane, obchodníci mohou doplnit peněženky, aby příkazy pokračovaly)
 • Neomezený přebytek objednávek → obchodníci dostanou cenu v době provedení, takže pokud cena klesne pod spouštěcí cenu, navýšení patří jim, a ne příjemci objednávky. Kromě toho jakékoliv zlepšení ceny generované řešiteli, kteří naleznou optimálnější cesty provedení (tj. Coincidence of Wants), patří obchodníkovi

Více informací se můžete dočíst ve článku, kde limit orders představují.

Srovnání podpory Limit orders

Zadat svůj první limit order na CoW Swap můžete zde:

1 Like