DeFi project Wastecoin technologie ERVOeco.com

Předem se omlouvám za obecnost, ale tento lightpaper je koncipován spíše pro širokou veřejnost a investora, se kterým projekt řešíme, takže pokud zde budou moc obecné informace, ignorujte je. Pro tento projekt hledám jednak parťáky do diskuze, kritiku a nápady ale i zároveň šikovné krypto vývojáře.

Abstrakt:
Vytvoření možnosti spolupodílení se na financování projektu ERVOeco (ervoeco.com) prostřednictvím DeFi projektu Wastecoin (dále jen WST), který předběžně počítá s implementací a využitím ERC-20 smart contractingu v rámci sítě Ethereum jako tomu je doposud u ECOLOG tokenu, který funguje již teď (ervoeco.com/cs/tokenizace). Hlavní rozdíl bude však v budování likvidity tokenu a celém vnitřním ekosystému, který bude ihned z počátku navržen tak, že veškeré procesy a mechanismy budou v rámci smart contractu plně automatizované a decentralizované.

Cíl
Cílem tokenu je spolupodílet se na realizaci různých projektů v oblasti ekologie a recyklace odpadu. Jednoduše řečeno, vytvoření se token a uvolní se určité množství podloží se likviditou 1:1 a vypustí se do světa. Investoři skoupí celý pool a tím pádem je o 100% peněz v oběhu víc. Peníze se vyberou, investují se do nějakého projektu v oblasti technologie ERVOeco a návratnost + zisk, se pošlou zpět do tokenu. Cena tokenu vzroste. Myšlenek a dalších nápadů jsou stovky, ale zatím ne příliš uchopitelné, takže startujeme s tímto konceptem, na který bychom rádi nabalovali další věcí jako například tokenizovat odpad, nebo materiál, který generuje jednotka ERVO, rozvíjet myšlenku oracle coins apod.

Problém:
Aktuální nedostatek resp. “krypto nepřitažlivost” stávajícího tokenu je v tom, že se chová jako běžný dluhopis s lineárním ročním růstem 12% pro držitele méně jak 1000 tokenů nebo 12,682503% ročně pro držitele 1000 a více tokenů viz. ervoeco.com/cs/tokenizace#casto-kladene-dotazy. Likvidita tokenu navíc není ničím podložena a může vzbuzovat nedůvěryhodnost projektu kvůli přímé centralizaci svázané se společností a jejím managementem. Největším problémem stávajícího řešení je pak právě potřeba manuálního řízení transakcí a objednávek tokenu. Jakákoli snaha o zautomtizování jakéhokoli procesu je jen řešením následku a obalováním problému, není tedy řešením příčiny, která pramení ze samotné struktury a návrhu aktuálního SC.

Řešení
Budování a podložení likvidity tokenu WST nějakým stable coinem, plná automatizace a decentralizace.

Smart contract
Otevřený smart contract pro další improvements a možnosti napojení na kooperaci s dalšími smart contracty jako je například napojení na peněženku nebo uniswap.

UniSwap listing nebo vývoj decentralizovaného swapu
Místo toho, aby se token manuálně a centralizovaně prodával, umístí se na UniSwap, případně se vyvine vlastní platforma token swapu, skrze který bude probíhat automatizovaný nákup i prodej tokenu.

Liquidity pool
V rámci zalistování tokenu v rámci swapu dojde k podložení jeho likvidity pomocí jednorázové a následně průběžné investice prostřednictvím nějakého stable coinu například USDT.

Liquidity pool building
Likvidita a její růst bude zajištěn postupným (v předem definovaných termínech) uvolňováním dalších WST bloků, kdy velikost těchto bloků bude například neměnná, oproti tomu likvidita celého bloku pomocí napříkald USDT se bude zvětšovat dle předem definovaného procenta ze zisku společnosti (ekonomický model teď není to nejdůležitější). Tento mechanismus je v rámci spuštění WST zpočátku jednodušší než princip Oracle Coins, kdy je likvidita budována pomocí interakce coinu či tokenu s externími daty, v našem případě například s nějakou externí jednotkou na stroji, která počítá, kolik odpadu se zrecyklovalo a kolik tuché, či tekute frakce stroj vygeneroval.

Funds blocking
Prostřednictvím předem definovaného mechanismu, se budou jednotlivé investice uživatelů uzamykat do předem definovaných časově omezených bloků. Kde prostředky z těchto uzamčených bloků, lze využívat pro účely budování a rozvoje technologie a dalších investic. Navrácení těchto prostředků pak bude obsahovat i výnos společnosti z dané investice do konktrétního projektu, čímž se cena WST opět zvedne o tento výnos.

Token speculation
Cílem WST není zalistovat token na online KYC burzách a umožnit držitelům tokenu spekulaci / orders. Cílem je kombinovat principy liquidity pool building a funds blocking a dosáhnout zvyšování nebo při nejhorším udržování likvidity tokenu. Když se firmě nedaří nebo při nejhorším zkrachuje, cena WST se nezmění. Může zůstat stejná nebo se zvýšit díky tomu, jak se firmě naopak daří.

Případová studie:
Deploy SC, zalistování WST například na UniSwapu v počátečním bloku 100K v hodnotě 1 USDT za 1 WST. Investice na straně společnosti je v tuto chvíli 100K USD. Liquidity pool building a funds blocking byl stanoven například ve výši 10%. Započíná prodej tokenů. Pokud se tokeny vyprodají před termínem uvolnění dalších WST bloků, společnost “doplní” tokeny v ceně 1 USDT za 1 WST. Cena WST se tedy nemění. Pokud přijde termín liquidity pool buildingu dříve, než se tokeny vyprodají a zisk společnosti nebo zisk z projektu proinvestovaného pomocí WST je v daný moment např. 5mil. USD, dochází k uvolnění 100K WST za 500K USDT. Celková emise WST je v tuto chvíli 200K v celkové hodnotě 600K USDT. Hodnota 1 WST je v tuto chvíli 3 USDT. Došlo tedy k razantnímu navýšení o 300% a efekt FOMO může začít, kdo nekoupil token, už teď lituje. Funds blocking umožňuje společnosti vybrat libovolný obnos USDT a naložit s ním dle svého uvážení. Kam investovat vybrané prostředky není součástí tohoto lightpaperu, ale jednou z cest je například rozdělení prostředků na přímou investici za účelem zvýšení zisků společnosti a investicí do tzv. crypto farming projektů, kde se dají prostředky uložit stejným způsobem jako do WST se zajištěným výnosem. Návrat prostředků zpět do WST musí být s 10% výnosem, aby byl splněn funds blocking příslib. O tom kam investovat vybrané bloky mohou navíc hlasovat WST holders, kdy dá společnost komunitě několik možností a nechá je vybrat. Rázem se projekt do jisté míry stává komunitním. V lightpaperu byly zmíněny Oracle coins. Představte si, že by se dal tokenizovat i zpracovaný odpad nebo vygenerovaná tuhá i tekutá frakce, či dotaze EU na recyklaci odpadu. Kruh by se uzavřel. Ještě nějaký čas to však zabere.

Problémem stále zůstává decentralizace. Co je určitě k diskuzi je míra [de]centralizace a jakým způsobem, bude mít možnost autor tokenu manipulovat s tokenem, ideální by bylo, aby na něj nemohl sahat vůbec nikdo, ale cílem tokenu jsou i zisky pro investora, nejen budování komunitního projektu.

Budu rád, za jakékoli postřehy a názory, případně pokud budeme moci o projektu hovořit na čtvrtečním callu. Velice rád přijmu kritiku, nápady a případné zájemce o spolupráci!