EIP-3077 - prefix sítě před adresy

EIP-3770 navrhuje, aby peněženky a dapps zobrazovaly adresy účtů s lidsky čitelným síťovým prefixem.
FVtPzzzWUAAORoY

Problém

Pokud znáte adresu účtu EOA (např. MetaMask), můžete na něj posílat prostředky na více chainech a účet je obdrží. Ale na rozdíl od účtů EOA, Gnosis Safe a další smart-kontrakt peněženky jsou vždy specifické pro daný chain.

Pokud jsou finanční prostředky zasílány na smart-kontrakt peněženku na jiném chainu, než na kterém byl vytvořen, tyto prostředky nedorazí na místo určení. Je to proto, že adresa ve výchozím nastavení neodpovídá (smart-kontrakt je nasazený na každém chainu na jinou adresu), a proto budou prostředky nejspíš ztraceny.

Řešení

EIP-3077: Cílem tohoto EIP je standardizovat zobrazování adres pro peněženky a dApps tím, že se síť stane hlavní součástí adresy.

Adresy podle standardu EIP-3770 se zobrazují s prefixem, který určuje síť a je pro člověka čitelný.

Plné znění EIP-3077


Převzato z Twitteru @GnosisGuild - https://twitter.com/GnosisGuild/status/1538912900617748481