Governance Call #8

SĂ©rie: Gwei.cz Governance Call

Datum a ÄŤas: 2021-05-12T18:00:00Z
Organizátor: @cryptomar1o

Program

 • Krypto dotaznĂ­k, pokraÄŤovánĂ­ @tree
 • BohemianDAO, pokraÄŤovánĂ­, popřípadÄ› naplánovánĂ­ separetnĂ­ho callu @tree
 • Trezor potenciálnĂ­ spolupráve @cryptomar1o
 • BrightID potenciálnĂ­ spolupráce @petr
 • BrightID Gwei.cz Council vytvoĹ™enĂ­ verifikovanĂ© skupiny @petr
 • BrightID propojenĂ­ poslednĂ­ch ÄŤlenĹŻ @cryptomar1o
 • Gwei.cz Offline @m0xt
 • Volná diskuze

Pokud máte sami nápad na zařazení nějakého bodu, nebo sami chcete probrat nějakou věc, která se týká celé komunity můžete ho napsat dolů do komentáře. :slightly_smiling_face:

1 Like

ShrnutĂ­ Governance Call #8

 • Krypto dotaznĂ­k projde lehkou Ăşpravou, pĹ™edevším aktualizacĂ­, pĹ™edběžnĂ˝ termĂ­n zveĹ™ejnÄ›nĂ­ 22. kvÄ›ten 2021 @tree
 • BohemianDAO, návrh prvnĂ­ho fundingu pro projekt Holky v kryptu, případnĂ© pĹ™ijetĂ­ novĂ˝ch ÄŤlenĹŻ. Další aktuálnĂ­ informace budou probĂ­hat na následujĂ­cĂ­ch Governance Calls, na discordu v kanále bohemiandao, na forum BohemainDAO. Do budoucna je poÄŤĂ­táno se samostatnĂ˝m hovorem @tree
 • Gwei.cz otevĹ™en potenciálnĂ­ spolupráci s Trezorem @cryptomar1o
 • VytvoĹ™en Gwei.cz Council na BrightID, pokraÄŤovánĂ­ ve verifikaci dalších ÄŤlenĹŻ, probĂ­há komunikace s BrightID a @petr
 • Návrh na vytvoĹ™enĂ­ lokálnĂ­ch setkávánĂ­ pod záštitou Gwei.cz. @m0xt pĹ™ipravĂ­ rámcovĂ© schĂ©ma jak by vše mohlo probĂ­hat

Governance Call #8 se zúčastnilo 15 uživatelů

Další governance call připraví @m0xt

1 Like