O kategorii Layer2

Druhá vrstva (Layer 2 nebo L2). Škálování hlavní Ethereum sítě.