Squeeth - ETH² aka "ETH na druhou", nový finanční derivát

Squeeth Logo

Squeeth (squared ETH; česky “umocněné ETH”) je nový finanční derivát od teamu Opyn. Jde o první Power Perpetual, který poskytuje obchodníkům trvalou expozici vůči ETH² (česky “ETH na druhou / druhá mocnina ETH”).

Z hlediska mechanismu funguje Squeeth podobně jako perpetual swap (česky “trvalý swapový kontrakt”) a sleduje spíše index ETH² než ETH. Poskytuje globální expozici podobnou opcím (čistá konvexita, čistá gama) bez potřeby striků nebo expirací, čímž efektivně konsoliduje velkou část likvidity opčního trhu do jediného ERC-20 tokenu ($oSQTH).

Stručně řečeno, Squeeth činí opce věčnými a je velmi účinným zajištěním pro poskytovatele likvidity na Uniswapu - všem opcím na ETH/USD a čemukoli, co má výplatu definovanou v křivkách.

Long Squeeth (“dlouhá” ETH² pozice)

  • Long Squeeth je páková pozice s neomezeným růstem ETH², chráněným poklesem a bez likvidace. Long Squeeth nabízí čistou konvexitu (výplata ETH²), což jí dává výhodnější výplatu než 2x pákový efekt. V porovnání s pozicí s pákovým efektem 2x Squeeth vydělá více, když ETH vzroste, a ztratí méně, když ETH klesne, ale očekává se, že úrok (premium) vyšší kvůli expozici čisté konvexitě.
  • Squeeth poskytuje kupujícím výplatu ETH². Je to podobné, jako kdybyste vždy drželi kupní opci na peníze - kupující Squeeth mají konstantní expozici vůči gamma.
  • Držitelé Long Squeeth platí za tuto pozici úrok (premium) a vstupují do pozice nákupem ERC-20 tokenu.

Nechápete? Zkuste si představit pákovanou long pozici (2x), u které vyděláváte více, pokud jde ETH nahoru, a proděláváte méně, pokud jde dolů. Tudíž nemůžete být zlikvidování. Už je to lepší? :slight_smile:

squeeth-vs-eth

Short Squeeth (“krátká” ETH² pozice)

  • Short Squeeth je krátká pozice ETH² zajištěná ETH. Obchodníci za přijetí této pozice dostávají úrok (premium), který platí držitelé Long Squeeth. Short Squeeth pozice mohou být zlikvidovány. Expozice uživatele vůči ceně ETH závisí na výši kolaterálu, který složil, a také na tom, zda kolaterál vlastní, nebo si ho vypůjčil za stablecoiny jinde.
  • Pokud držíte short Squeeth, držíte pozici podobnou tomu, jako byste vždy prodávali při straddle, kde máte konstantní zápornou gamma expozici. Funguje to přesně jako perpetual swap, jen se zaměřuje spíše na ETH² než na ETH.
  • Obchodníci vstupují do pozice tak, že složí kolaterál v ETH, vymintují tokeny a Squeeth prodají. Pokud se krátká pozice Squeeth stane nedostatečně zajištěnou, může být částečně nebo zcela zlikvidována.

Podrobný přehled Squeethu najdete v článku Squeeth Primer (anglicky): průvodce pro pochopení implementace Squeethu v Opynu, jeho různých případů použití a toho, jak Squeeth vylepšuje opce v DeFi.


Zdroje

Video

Reakce

Moje zkušenost:

Squeeth pozorně sleduji od jeho spuštění v lednu 2022 (nyní to bude téměř rok, co projekt funguje na mainnetu) a musím říci, že jde jeden z nejzajímavějších Ethereum projektů z hlediska opcí nebo derivátů. Team Opyn, který za projektem stojí, se opcím na ETH věnuje už dlouho a dělají skvělou práci.

Samotný Squeeth neustále vylepšují, např. nedávno redesignovali celý web, ale hlavně - pokoušejí se na Squeeth stavět další produkty, mezi které patří různé automatizované strategie, které umožňují vydělávat na vlastnostech Squeeth derivátu za různých situací. Aktuálně je dostupná tzv. Crab strategie :crab:, která je vhodná především pro období nízké volatility. Jako další strategie, které jsou v přípravě je Bear a Bull.

Osobně můžu projekt jenom doporučit!


Crab strategie :crab:

Crab strategie umožňuje vkladatelům získávat výnos (z úroků), aniž by museli Squeeth shortovat. Bazén prostředků (vault) páruje Short Squeeth a Long klasického ETH a vytváří tak pozici s přibližně nulovou deltou k ceně ETH. Jedná se o klasickou strategii “krátké volatility” (viz níže).

Jak to funguje?

Strategie Crab je podobná prodeji kontinuálního straddlu, který se pravidelně resetuje, aby byl “at-the-money”. Strategie je zisková mezi rebalancemi, dokud se ETH pohybuje méně než částka, která vychází z finančních prostředků získaných z krátké pozice Squeeth (přibližně 6 % v obou směrech za jeden den, záleží na volatilitě). Jinými slovy, strategie Crab vychází z toho, že volatilita je vysoká. Pokud ETH stoupne nebo klesne méně, než je výše implikované volatility, strategie vydělává. Strategie denně nebo při velkém pohybu ceny ETH rebalancuje, aby byla delta neutrální nákupem nebo prodejem ETH oproti Squeethu.

Tato strategie je Short Squeeth, čímž se dosahuje výnosu. Při každém rebalancování je strategie také Long na takové množství ETH, které vyrovnává expozici Squeeth vůči ceně ETH, což vede k přibližné deltě 0 vůči ceně ETH. Strategie rebalancuje na základě časového nebo cenového prahu, aby si tuto expozici delta 0 udržela, což znamená, že pozice se často resetují na expozici 0 ETH. Strategie Crab má konstantní zápornou expozici gamma.

Jaká je výplata strategie Crab?

Zdroj: 🦀 Squeeth Strategies FAQ - Squeeth

Squeeth přichází s další funkcí pro :crab: Crab strategii - Jumbo Crab. Jde o možnost vstupu/výstupu z Crab pozice s mnohem menšími transakčními poplatky a bez ovlivnění ceny (bez price impactu). Klasický vstup a výstup je přes Uniswap a takhle možnost vám umožní využít interní aukční mechanismus, který probíhá každé úterý 17:30 českého času.

Více informací a příklady v článku: