Využití L2 - Polygon

Ohledně řešení druhých vrstev.
Řekněme, že mám vlastní ERC-20 tokeny, se kterými chci přejít na druhou vrstvu Etherea (z důvodu škálování).

Nejsympatičtější resp. uživatelsky přívětivější mně přišlo řešení od Polygonu.

Nejsem si však jistý, že jsem správně porozumněl tomu, co se stane s původními ERC-20 tokeny ve chvíli převodu Bridgem na L2 a co by se s nimi teoreticky stalo při přechodu zpět?
Zmrazí se nebo se spálí? Při přechodu zpět se rozmrazí nebo znovu vygenerují?

Chápu to tak, že Polygon je v podstatě Side-chain a při bridge na něj dochází k jediné transakci na Ethereu, ostatní probíhají na L2.
Při Bridge zpět na Ethereum jde při každém jednotlivém zprocesování opět o transakci na síti Etherea, kde dojde k určitému vyrovnání (rozmrazení/znovu-vygenerování) těch ERC-20 tokenů a z těch polygoních.

Poplatky při jakémkoliv množství tokenů mi dnes skáčou mezi 7 a 10 USD, to předpokládám nezávisí na množství nebo druhu tokenu, ale spíš na daném momentu resp. obsazenosti bloku.

Je můj pohled správný? Popř. jsou tu nějaká úskalí v přechodu na Polygon nebo jinou L2 vrstvu, kterou očividně nezmiňuji a se kterou bych se mohl potýkat?

Ahoj, píšeš o sidechainu a layer2 - to jsou trošku odlišné věci. Ve světě Etherea se za “druhou vrstvu” považuje jen to co přebírá bezpečnost Etherea (např. zkSync, Optimism, Arbitrum, Loopring atp…). Polygon závisí na Ethereu jen částečně, je to v podstatě separátní EVM blockchain - tudíž je to tzv. “sidechain”.

Bridge fungují z hlediska sidechainů/layer2 většinou hodně podobně. Na obou stranách jsou smart-kontrakty - na jedné straně se zamknou (Ethereum) a na druhé straně se vytisknou (Polygon). Dle tvé terminologie - na jedné straně se mrazí a rozmrazují, na druhé straně se generují a pálí :slight_smile:

Ideální situace by byla aby se na obou stranách generovaly a pálily, ale k tomu je potřeba integrace přímo od tvůrců každého jednotlivého ERC-20 tokenu, což je koordinačně hodně složitý.