WalletConnect - propojení peněženek s dApps

WalletConnect je otevřený protokol, pomocí kterého můžete vaší peněženku bezpečně propojit s webovými dApps (decentralizovanými aplikacemi).

Jak to funguje?

Propojení funguje na principu oskenování QR kódu. V decentralizované aplikaci zvolíte připojení pomocí WalletConnect a vaším mobilním telefonem naskenujete QR kód, odsouhlasíte spojení a tím aplikaci propojíte. Propojit lze i aplikace na stejném zařízení.

Veškerá komunikace mezi peněženkou a aplikací je šifrovaná a pro spoustu lidí to může být bezpečnější varianta, než třeba využívat peněženku v prohlížeči (bez HW wallet).

Podpora peněženek a aplikací, dokumentace

V dnešní době systém WalletConnect podporuje naprostá většina peněženek a aplikací.

Všechny technické detaily jsou popsány v dokumentaci. Pokud chcete WalletConnect implementovat ve vaší aplikaci, pak takhle dokumentace je pravé místo kde začít.

Budoucnost - WalletConnect 2.0

Momentálně se používá verze WalletConnect 1.0, ale připravuje se verze nová - WalletConnect 2.0, která přinese spoustu zásadních vylepšení (multi-chain podpora, decentralizovaný backend, rychlejší spojení, míň výpadků, cloud…), viz přednáška o WalletConnect 2.0 od Pedro Gomes z EthCC[4].

Odkazy