Zavedení titulu Čestný člen Gwei.cz

Návrh na zavedení titulu Čestný člen, tady je definice:

Čestní členové

Titul Čestný člen Gwei.cz je udělován rozhodnutím Councilu čechům nebo slovákům, kteří se významně zasloužili o šíření myšlenky smart-kontraktů či Etherea nebo významně přispěli k rozvoji Gwei.cz komunity.

Titul lze udělit žijící osobě nebo in memoriam. Titul lze udělit i někomu ze zahraniční, pokud se jedná o osobnost s vazbami na českou nebo československou komunitu.

Titul se uděluje navždy a nejsou s ním spojeny žádné povinnosti. Pokud bude čestný člen vystupovat proti zájmům Gwei.cz, může mu být rozhodnutím Councilu čestné členství odebráno.

Návrh na udělení titulu čestný člen Gwei.cz, může podat člen Councilu. Návrh se podává prostřednictvím našeho fóra, tak, aby jej bylo možné zařadit na program Governance Callu. Součástí návrhu musí být zdůvodnění, proč je udělení titulu čestný člen navrhováno.

Návrh koho jmenovat čestnými členy pro začátek

  • Mario Havel - za edukaci o Bitcoinu, LN a Eth2.0
  • Josef J - za práci v Ethereum Foundation a pořádání lokálních meetupů
  • Juraj Bednár - za šíření myšlenek libertarismu, decentralizace a soukromí
  • Anett - za komunitní práci pro Ethereum Magicians a nftstandards.wtf
  • Adam Kracík - za popularizaci DeFi a vzdělávání nováčku v Ethereum FB skupině
  • KryptoVláďa - za YT kanál, pomoc s rozjezdem Gwei.cz a moderování eventů
  • HomΞr Shillson (Pavel Přecechtěl) - za popularizaci Etherea a DeFi

Anketa - jen pro členy councilu

Souhlasíte se zavedením titulu Čestný člen Gwei.cz?
  • Ano
  • Ne

0 hlasující


Inspirace pro text: Čestní členové - Český horolezecký svaz - ČHS :slight_smile:

Co na to říkáte? Dává vám takový titul smysl? Zapoměl jsem na někoho? Koho byste tam rádi viděli vy?