Gwei.cz Council V2

Zdravím všechny! Zde přicházím s návrhem na restrukturalizaci councilu, jako další logický krok, který jsem již avizoval v rámci Gwei.cz komunita v2.0 - The Refresh (WiP).

Jelikož je náš Council už dlouhou dobu nefunkční, nikdo nepřišel z žádnou alternativou & já jsem zdaleka nejaktivnější člen, který stojí za většinou práce - tak budoucnost Gwei.cz beru do svých rukou a změny aplikuji s okamžitou platností.

Zde je reasoning mého rozhodnutí:

 • ze současných 16 členu je nějakým způsobem aktivní jen 4-6 lidí, což je méně než 40%
 • jde o dlouhodobý a systémový problém, viz níže
 • nefunkční council demotivuje současné aktivní členy
 • nefunkční council blokuje jakýkoliv další rozvoj Gwei.cz

Problémy s Council V1

Jako zdaleka největší systémový problém, který u Council V1 vnímám je, že nedocházelo k postupnému obměňování jeho členů a z toho plynoucí postupná nerovnováha a frustrace lidí co něco dělají a lidí, kteří chtějí jenom rozhodovat. Gwei.cz bylo vždy postavené především na vnitřní motivaci - a není nic víc demotivujícího, když o vaši práci chtějí rozhodovat jiní, kteří sami nic neudělají.

Původní idea byla vytvoření instituce, kde nejaktivnější členové budou společně rozhodovat o budoucnosti komunity. Tím, jak se ale council neobměňoval a stále tam zůstávali členové, kteří pro Gwei.cz nic nedělají, tak tohle ale přestalo platit a z councilu se tak stala klasická “demokracie” - tj. neaktivní lidé dostali pocit, že mají právo rozhodovat, co budou dělat aktivní lidé.

Tohle je tedy za mě ten největší a nejklíčovější problém s Council V1 - který aktivní členy spíše demotivuje než aby je motivoval k další práci a plynou z toho další konsekvence, jako je např. nedostatečný pocit ownershipu.

Dalším velkým problémem byla neexistence finančních incentiv pro aktivní členy.

Řešení: Council V2

V předchozím odstavci jsem popsal hlavní problém který vidím a tady je moje řešení, které z toho vychází. Hlavní pointou je navrátit vnitřní motivaci současně aktivním lidem (tím, že budou mít odpovídající ownership) a ideálně to nějak udržet i do budoucna. Zároveň s tím bych rád vyřešil i dodatečnou finanční incentivu členů.

Možná moje řešení vypadá na první pohled složitě, ale ve skutečnosti je to velmi jednoduché a minimalistické. Je pravda, že toto řešení vyžaduje nějakou extra aktivitu (časovou náročnost pro člena Working Group odhaduji třeba na 15-30 min měsíčně), ale myslím, že je v zájmu každého, aby svoji práci pro Gwei.cz lépe “prodal” a zároveň spolurozhodoval o dalším dění aktivněji.

Hlavní myšlenky

Council

 • členové councilu by měli být striktně jenom aktivní lidé, kteří se podílí na práci
 • členství a % váha hlasu bude vycházet z bodů obdržených ve Working group za posledních 12 měsíců (epoch)
 • podmínka členství v councilu je podíl >2.5% za posledních 12 měsíců, jakmile člověk tuto hranici překročí, má automaticky nárok stát se členem councilu, nebo naopak jeho členství automaticky zaniká
 • Council bude stále hlavní entita která bude o Gwei.cz rozhodovat

Working Group

 • “Working Group” je v podstatě Coordinape circle (viz níže)
 • v rámci Working Group si lidé každý měsíc (epochu) vzájemně ohodnotí svůj reálný přínos (vytvoří konsensus)
 • členství a % váha hlasu ve Working group bude vycházet z bodů obdržených za poslední 3 měsíce (epochy)
 • podmínka členství ve working group je podíl >2.5% za poslední 3 měsíce (epochy), jinak jeho členství automaticky zaniká
 • noví lidé se mohou do Working Group dostat kdykoliv, pokud s tím majorita working group souhlasí - nicméně první 3 měsíce (epochy) tento nový člen nemá možnost rozdávat hlasy (přechodné období), může hlasy jen přijímat
 • Working Group nemá žádné extra pravomoci rozhodovat něco v Gwei.cz, to pořád zůstává na Councilu

Working Group - Coordinape

Pro interní rozhodování o přínosu jednotlivých členů (potažmo o výši finanční odměny) použijeme nástroj Coordinape.

Coordinace funguje na epochy, což je nějaké omezené období (zpravidla třeba 2 týdny, měsíc atp.), v rámci kterého má každý člen 100 GIVE bodů, které může libovolně rozdělit ostatním členům, podle toho jaký si myslí, že měli pro komunitu přínos. Když všichni tímto způsobem každý rozdají své body, tak z toho vyjde nějaký konsenzuální výsledek přínosu jednotlivých členů - tj. počet obdržených GIVE bodů a jejich poměr oproti celkově rozdaným. Např. Pepa dostane 100 GIVE z celkově rozdaných 1000 GIVE = to znamená, že má 10% podíl aktivity v dané epoše a dostane 10% měsíčního budgetu.

Finanční incentiva

Díky tomu, že nový council bude postavený na tom, že se neustále bude posuzovat přínos jednotlivých členů, tak se z toho dá jednoduše vyvodit i nějaká peněžní odměna. V rámci councilu si stanovíme nějaký celkový finanční měsíční budget, který bude sloužit jako odměna nejaktivnějším členům (tj. Working Group) a ten se podle přínosu jednoduše rozdělí poměrným způsobem.

Jako startovní budget na první měsíc bych navrhoval $500, s tím že kdyby to fungovalo a budou na obzoru i nějaké příjmy, tak můžeme tuto částku postupně navyšovat. To už ale bude na rozhodnutí Councilu V2.

Migrace Council V1 → Council V2

Jakmile máme definované základní premisy, na kterých bude Council V2 stát, tak můžeme určit, kdo má nárok v něm zůstat.

Přínos jednotlivých lidí pro Gwei.cz za posledních 6-12 měsíců:

(procenta jsou moje odhady - pokud má někdo nějaké výrazné námitky vůči někoho podílu, tak nechť se ozve)

Ti kteří mají víc jak 2.5% se automaticky stávají členy Council V2 (pokud někdo nechce být členem Council V2, může odstoupit).

Všichni, kteří mají podíl menší než 2.5% se nyní stávají bývalými členy councilu.

Pro potřeby výpočtů se tyto procenta z doby před Council V2 berou jako procenta GIVE bodů.


Současná situace byla bohužel dlouhodobě neudržitelná a bylo potřeba s tím něco udělat. Děkuji všem za pochopení.